Tarieven

Onderstaand treft u een totaaloverzicht aan van de u aangeboden tarieven door Cashcontrol Incassodiensten:

 • Basisvergoeding: (bureau- en dossierkosten) slechts voor zover dit niet wordt verhaald bij uw debiteur: € 17,50 (binnenland), € 35,- (buitenland)
 • Over het geïncasseerde bedrag slechts voor zover dit niet wordt verhaald bij uw debiteur:
 • 15% over de geincasseerde bedragen, met minimum van € 40,-
 • Uittreksels bevolkingsregister en Kamer van Koophandel: kostprijs
 • Door Cashcontrol gemaakte verschotten, zoals deurwaarderskosten, advocaatkosten en griffierecht: na voorafgaand overleg
 • Brievenservice (vorderingen onder € 150,-) op aanvraag
 • Indienen van de vordering bij curator/bewindvoerder ingeval van faillissement / surséance / gerechtelijke schuldsanering: gratis

De door Cashcontrol berekende tarieven worden verhoogd met het geldende b.t.w.-tarief.

Indien u niet b.t.w.-plichtig bent, dan zal Cashcontrol de door u aan Cashcontrol verschuldigde b.t.w. als vermogensschade verhalen bij uw debiteuren.

  Bedrijfsnaam*

  Naam*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer*