No cure no pay huurincasso

Woningcorporaties streven uiteraard naar zo min mogelijk huurachterstanden en het voorkomen van ontruimingsprocedures. Het kan echter gebeuren dat uw huurder niet betaalt. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Onze ervaren huurincasso specialisten beschikken over specialistische kennis van het complexe huurrecht.

Onze werkwijze verlaagt de huurachterstand en structureert het betalingspatroon van uw huurder, wat natuurlijk ook in het belang van uw huurder is. Behouden en opvoeden van huurders behoort tot het maatschappelijk verantwoord incasseren.

Wij verrichten onze werkzaamheden gratis, onze kosten verhalen wij op de huurder. Onze gratis werkzaamheden omvatten de gehele buitengerechtelijke procedure.

Debiteurenbezoek aan huis

In overleg kunnen wij ook debiteurenbezoeken laten plaatsvinden, zodat ter plekke een (deel)betaling kan worden ontvangen en afspraak kan worden gemaakt met uw debiteur(en). E.e.a. ter voorkoming van een kostbare gerechtelijke invordering. Een debiteurenbezoek gaat in overleg.
Voor debiteuren hebben wij de mogelijkheid, dat er contant of via de pin bij ons aan het loket kan worden betaald!

Buitengerechtelijke huurincasso

Om de betaling van de huur weer op gang te brengen zullen wij uw huurder per post, telefonisch en per mail sommeren de huurachterstand te voldoen. Tevens zullen wij het eventuele verweer weerleggen en een eventuele betalingsregeling opvolgen. Onze kosten verhalen wij op uw huurder en via onze site bent u altijd van de actuele status op de hoogte.

Ons uitgangspunt in de buitengerechtelijke procedure is kort samen te vatten. De huurachterstand dient direct te worden (ingelopen) voldaan. Kan of wil de huurder niet betalen, waardoor de huurachterstand verder oploopt, dan zullen wij zo snel mogelijk naar de gerechtelijke procedure overgaan (indien u dit wenst).

Bij oplopende huurachterstanden kan het gewenst zijn om ook ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde in de gerechtelijke procedure te vorderen.

Meer informatie ontvangen?

    Naam woningcoörperatie of instantie

    Contactpersoon*

    Emailadres*

    Telefoonnummer

    Wat is uw vraag?