Uiteraard is de beste keuze: ZELF DOEN. Maar, dit is niet altijd mogelijk of gewenst. Door tijdgebrek bijvoorbeeld;  een factuur blijft te lang liggen en dus onbetaald. Veel te lang na het aflopen van de betalingstermijn ga je eens bellen en kom er dan maar eens snel uit. Die klant denkt ook “als je zolang wacht met nabellen of aanmanen, wacht dan nu maar op de betaling tot het voor mij uitkomt”.

Om de frustratie bij jezelf weg te houden én daarmee ook je energie aan belangrijkere zaken kunnen besteden, zijn er mogelijkheden om het debiteuren beheer uit te besteden.

Factoring

Je ziet het steeds meer in beeld komen: factoringbedrijven. Wat is factoring eigenlijk? In het kort: bij factoring laat u de facturen vooruit betalen door een factoringmaatschappij. Hierdoor heeft u het geld eerder tot uw beschikking.

Interessant denkt u. Maar niet voor iedere ondernemer. Het is namelijk een manier van financieren van uw debiteuren en daar betaalt u uiteraard ook voor. Daarom is het niet altijd de meest voordelige oplossing voor bedrijven. Ook kan het beheer van uw debiteuren, uitgevoerd door een andere partij, ten koste gaan van de klanttevredenheid.

Dat laatste aspect lijkt klein maar is wel de basis van uw bedrijf. Door de tevredenheid van de klant kunt u groei bewerkstelligen van uw bedrijf. Relatiebehoud voor een langere periode.

Incasso

Wat is Incasso? Een incasso is een manier om als ondernemer een bedrag / betaling te innen van een klant of afnemer. Maar ook als je geld moet vorderen van bijvoorbeeld een klant die niet wil betalen, wordt het woord incasso vaak gebruikt. Met dat laatste wordt Incasso het meest geassocieerd. Facturen blijven onbetaald en een overdracht aan een incassobureau volgt.

Er zijn natuurlijk ook veel verschillen in soorten Incassobureaus. Maak altijd gebruik van een bureau wat transparant en open is over hun werkwijze en lees de reviews. Juist de klanttevredenheid is zo belangrijk. Want al heeft u een geschil met een klant, het is toch mooi als het uw klant kan blijven omdat het contact goed blijft en er dus goede afspraken gemaakt kunnen worden.

Incasso met relatiebehoud!

Kiezen voor Cashcontrol

Als u kiest voor Cashcontrol Incassodiensten kiest u voor een partij die weet hoe belangrijk uw relatie met de klant is. Een partij die weet hoe belangrijk de persoonlijke aandacht is. Geen brieven of mails schrijven met ‘dreigende’ woorden maar de telefoon pakken en in gesprek gaan, dit leidt tot snellere incasso en dus een tevreden klant. Dát is de kracht van Cashcontrol Incassodiensten.

Bellen, bellen, bellen incasseert sneller.

Het verschil tussen Factoring en Incasso

Afhankelijk van het soort factoring, berekenen factoringmaatschappijen buiten rente een factor fee. Dit maakt factoring een stuk duurder ten opzichte van het inschakelen van een incassobureau, aangezien incassobureaus geen kosten rekenen voor uw goed betalende klanten.

Bij Cashcontrol zijn de kosten transparant, dossierkosten en een provisie over de geïncasseerde bedragen.

Maar hoe zou het zijn als deze twee partijen met elkaar werken in plaats van tegen elkaar. Kan dat überhaupt?

Onze mening is van wel. Cashcontrol is sterk in het netwerken en het samenwerken dus waarom niet met een factoringbedrijf. Het zou de rollen van beide enorm versterken. Het factoringbedrijf richt zich op het werkkapitaal van de klant en het incassobureau verzorgt de incasso hiervan. Ieder doet waar ze goed in zijn en worden zo sterke spelers op de markt.

Cashcontrol Incassodiensten staat hiervoor open. Nu de factoring nog.