Blijven uw pogingen om een debiteur te laten betalen zonder resultaat? Heeft u het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd door uw debiteur?

Dan wordt het tijd om een sterke, externe, incassopartner te zoeken.

U heeft recht op (snelle) betaling van uw factuur, er zijn tenslotte diensten verleend of een product verkocht. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat u in de problemen komt omdat uw debiteur weigert te betalen en de gemaakte afspraken niet nakomt.

Wanbetalers stapelen smoes op smoes op om onder betalen uit te komen, terwijl u er alles aan heeft gedaan de beste dienst te verlenen of het beste product heeft aangeboden.

Bij u lopen de frustraties zo hoog op dat het niet meer verstandig is zelf achter de betaling aan te gaan, dus laat het incassotraject over aan een externe partij. De juiste incassopartner zal, in overleg met u, de juiste acties ondernemen. Wellicht wilt u in de toekomst nog zakendoen met deze debiteur. Laat zien dat er met u, als schuldeiser, niet te spotten valt.

In veel gevallen gaat de wanbetaler over tot betalen als de vordering in handen van een incassobureau is gegeven.

Cashcontrol is gespecialiseerd hierin door een kort en duidelijk traject op te zetten met als doel dat het volledige bedrag is geïncasseerd of dat er een oplossing komt waar alle partijen tevreden mee zijn. Wij komen direct in actie zodra u de vordering aan ons overdraagt.

Veel incassobureaus werken op “no cure-no pay” basis, Cashcontrol doet dit niet maar rekent een minimaal instaptarief voor maximale (incasso)inzet. Tevens weten wij uit ervaring dat een persoonlijke benadering een goed resultaat geeft, bijvoorbeeld door een persoonlijk bezoek.

Vroeg of laat wordt bijna elke ondernemer geconfronteerd met wanbetalers. Probeer de smoezen te herkennen. Daarnaast zetten we hier wat tips op een rijtje om proberen te voorkomen dat facturen niet of niet op tijd worden betaald.

  • Verstuur de factuur op tijd
  • Besteed het debiteurenbeheer uit
  • Treed snel, telefonisch, met uw debiteur in contact
  • Verstuur een persoonlijke, vriendelijke aanmaning
  • Zet afspraken over bijv. een betalingsregeling zwart op wit.

Kiest u voor Cashcontrol als uw incassopartner, dan kiest u voor:

  • Ruim 25 jaar ervaring sinds 1993
  • Incasso scoringspercentage van 70%
  • Gericht op behoud van de goede zakelijke relatie
  • Persoonlijk debiteurenbezoek

Neem gerust eens contact met ons op. Wij staan direct voor u klaar!